Biceps Peak เพิ่มขนาดกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า ให้สวยงาม

กล้ามเนื้อไบเซ็บ (Biceps) เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงบริเวณต้นแขนด้านหน้าของร่างกาย ยึดเกาะกับกระดูก humerus มีหน้าที่ในการงอแขน (Flexion) กล้ามเนื้อมัดนี้มีขนาดไม่ใหญ่นัก  และไม่สามารถยืดออกได้ยาวมาก จึงมักจะสังเกตุเห็นการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อมัดนี้ได้ง่าย หากได้รับการฝึกน้ำหนักเพียงไม่กี่สัปดาห์

หากต้องการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อมัดนี้ ให้ใหญ่ขึ้น และมีรูปร่างสวยงาม วิธีการในการยกน้ำหนักถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญการฝึกกล้ามเนื้อหลายท่านกล่าวว่า  มุมต่างๆในการฝึก ประกอบกับความรู้สึกที่ได้รับจากการฝึกเป็นสิ่งกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ดีเยี่ยม  เน้นที่คุณภาพของการฝึกซึ่งก็คือการเคลื่อนไหวในระหว่างฝึก ให้ถูกต้อง และตรงกับมัดกล้ามเนื้อที่ฝึกมากที่สุด มากกว่าที่จะสนใจว่าเรายกน้ำหนักได้มาก-น้อยแค่ไหน

การเคลื่อนไหวในระหว่างที่ฝึก ต้องเน้นให้การฝึกนั้น ต้องออกแรงตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว ( range of motion ) เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ดัมเบลเป็นอุปกรณ์การฝึก ที่มีผู้นิยมใช้กันมากเนื่องจากมีขนาดค่อนข้างเล็ก  สะดวกในการขนย้าย และประยุกต์ใช้ในการฝึกได้หลากหลาย  ท่าที่นิยมใช้ในการฝึกให้กล้ามเนื้อ biceps  มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วคือท่า  concentration   curl ,  hammer  curl ,  และ  dumbbell  preacher  curl  นอกจากนี้  Ferrigno’s Guide  กล่าวว่า  ท่าincline  dumbbell  curl  เป็นท่าที่ให้ผลโดยตรงกับการพัฒนาขนาดของกล้ามเนื้อ biceps  แต่ถ้าหากว่าต้องการให้เห็นกล้ามเนื้อนี้ชัดเจนขึ้นละก็ ต้องเน้นการฝึกในท่า dumbbell  curl  ซึ่งถ้าหากเป็นไปได้ ควรที่จะต้องใช้ cable  curl ในการฝึกด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนามากที่สุด  ข้อสำคัญในการฝึก ควรจะมีช่วงที่ใช้แรงต้านมากๆ  ประมาณ  4 – 6  เซต   เพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อขยายขนาดขึ้น

ลองนำท่าต่างๆ ไปฝึกกันดูนะครับ เพื่อให้ได้มาซึ่งกล้ามเนื้อ biceps  ที่มีขนาดใหญ่ และสวยงาม