การเสริมวิตามิน

อาหารที่เรารับประทานเข้าสู่ร่างกายประกอบด้วยสารอาหารหลายๆชนิด ที่มีทั้งประโยชน์และก่อให้เกิดโทษกับร่างกาย ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการลดสารอาหารบางชนิดที่ก่อให้เกิดโทษกับร่างกาย
นักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายส่วนใหญ่มักจะทานวิตามินเสริมเนื่องจากเชื่อว่าได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งที่จริงแล้วการรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพจึงจะมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมวิตามิน
อาหารที่ไม่มีคุณภาพก็คืออาหารที่ขาดความสมดุลระหว่างคาร์โบไฮเดรตและสารอาหารตัวอื่นๆ ซึ่งการเสริมวิตามินมิใช่การแก้ปัญหาที่ดีพอ สิ่งที่เราควรทำในกรณีนี้ก็คือ การเปลี่ยนการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ นั่นเอง
การขาดวิตามินโดยเฉพาะวิตามินบีจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายแต่ไม่ได้หมายความว่าวิตามินบีในปริมาณมากๆจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย ก็เหมือนกับน้ำมันในรถยนต์ ถ้าไม่มีน้ำมันรถยนต์ก็วิ่งไม่ได้ แต่ถ้าเติมน้ำมันจนล้นก็ไม่ได้ทำให้รถยนต์วิ่งเร็วไปกว่าการมีน้ำมันในถังเท่าเดิม นอกจากนี้การเติมน้ำมันจนล้นยังมีผลเสียต่อสีรถ และยังไม่ปลอดภัยอีกด้วย การเลือกรับประทานอาหารที่มีปริมาณวิตามินสูงๆ เช่นผัก ผลไม้ ธัญพืช ปลา เนื้อสัตว์ ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ยกเว้นในนักกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนสูงจะต้องการวิตามินบีในปริมาณมาก เนื่องจากพวกเขาสูญเสียไกลโคเจนอย่างรวดเร็ว
วิตามินที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดโดยทั่วไป มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการส่งเสริมประสิทธิภาพของร่างกาย นอกจากนี้อาหารเสริมอื่นๆ เช่น นมผึ้ง เกสรผึ้ง สมุนไพร และอื่นๆ ก็มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากมีความเชื่อว่ามันเป็นของวิเศษ และพยายามซื้อหามารับประทาน